Welcome to the International Indigenous Research Conference

Kei ngā tuhanga iwi taketake, Kei ngā mangainga ngai tāua nō ngā kauwheke o raurangi
Mihi manahau ki te nuipuku i tae-a-tinana mai ki te Hui Taumata Rangahau a Iwi Taketake
Nō mātou anō o Ngā Pae o Te Māramatanga te whiwhi, te hōnore hei hiki, hei kawe

Kua karapinepine mai he kāwai rangatira, he reo tahito
Kua kāpunipuni mai ngā mata-kai-kutu o te rangahau iwi motuhake
Nō konā, kua whakamanahia tāua e tāua anō

Nā reira me puta hei karawhiti taua ki ngā kauhanga riri o tēnā moka o te aotūroa nei
Kia harapaki koutou ko te Awhiorangi, ka heuea te pō, ka heuea te ao
Ko ngā wāhi ngaro ki te rangi, Ko ngā iwi taketake ki te whenua
Kia tāmaua kia ita, whano, whano, whanake e . . .

IIRC18 was our 8th biennial international conference for the sharing of premiere Māori and Indigenous knowledge, research and scholarship. We welcomed and invited Indigenous researchers from all parts of the world to our place, over 560 delegates attended from over 100 tribal nations and 15 countries. They joined us in Aotearoa New Zealand, in our beautiful city of Auckland, and met at our gathering place at Waipapa marae, Tānenuiārangi, Tāmaki Makaurau Auckland.

We trust those attending were inspired by excellence, connections, creativity, deep thought and scholar activism. Embracing the overarching conference theme of ‘Indigenous Futures’ there was something for everyone – the pre-conference workshops, seven keynotes, almost 200 paper presentations, panels, posters, movie, book launch and performances among other activities, connections and sharing. Ngā Pae o te Māramatanga, New Zealand’s Māori Centre for Research Excellence, was honoured by the many delegates and communities presence. Ngā mihi nui ki a koutou katoa. 

No front page content has been created yet.

Tāmaki Makaurau

History of Waipapa Marae